Skip to main content

Kan du gylleseparere?

Ja – naturligvis. Det kan alle. Spørgsmålet er hvor stor værdi det vil have for dig på præcis din bedrift. Det afhænger af forholdene på din bedrift og hvor let det er at tilpasse til den optimale drift af separatoren.

For langt de fleste vil det være få og lette tilretninger, som efterfølgende vil bidrage til en lettere hverdag.

Vi hjælper dig naturligvis med afklaringen. Helt enkelt stiller vi dig nogle spørgsmål, der giver os svaret til at kunne rådgive dig.


Når beslutningen er taget og det hele skal til at køre

Få faktorer skal være på plads for at separation kører enkelt i din hverdag.

        – Adgang til homogen gylle
        – Et sted rejektvæsken kan pumpes hen
        – Anvendelse af fiberen i mark eller stald
        – Et 32 Amp. CE stik
        – En nysgerrighed for teknikken, som i øvrigt er logisk og enkel at anvende


Opsyn og vedligehold

Kører din separator som den skal? Den automatiske styring gør det præcist at tilpasse din drift hvis du har behov herfor. Du skal blot kalkulere med et dagligt tilsyn. Vi tilbyder dig årlige serviceeftersyn for det øvrige vedligehold.


Hvordan får jeg plads?

Helt lavpraktisk kan separatoren placeres så enkelt som på en vogn og flyttes derhen hvor du ønsker det.


Er der hjælp at hente?

Vi er selvfølgelig din rådgivningspartner hele vejen. Har du spørgsmål, tvivl eller tilpasningsvanskeligheder såvel i indkøringsfasen som i driftfasen, så hjælper vi dig med svarene. Såvidt muligt forsøger vi at klæde dig på til selv at kunne løse dine hverdagsudfordringer, så du sparer udgifter til montør hjælp.
­

Vil du høre om flere fordele ved separering af din gylle, så vil Mads hjertens gerne tage en snak eller besøg hos dig – kontakt os på tlf. 97 89 30 12 / 30 80 87 15 eller mail mo@hojgaards.dk  

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/