Skip to main content

Sundere dyr og mindre gyllehåndtering

Gerrit Berkhoff, der har en malkebesætning på 200 køer i Løgstør, har valgt at skifte over til gylleseparering på gården.

Vi havde haft problemer med holdbarhed for køerne. Vi havde simpelthen for mange døde køer og også en del klovproblemer.
Gerrit Berkhoff

Gerrit besluttede derfor at prøve fiber fra separeringen i sengebåsene i stedet for madrasser. På det tidspunkt var stalden med spalter og rundskyl.

Nu har vi kørt med det i nogle år, og køerne ligger mere og bedre. Vi har også færre døde køer, og vi har reduceret problemer med klovene. Da dyrene er sundere, giver det også bedre slagteresultater.
 – Gerrit Berkhoff


Hurtigere malkning

Landmanden fra Løgstør fortæller, at fiber ikke støver lige som savsmuld og kalk, og det betyder, at dyrene er renere end før.

Vi har renere køer med renere patter i bedre tilstand, så vi kan hurtigere komme i gang med at malke. Det er også nemmere at holde båsene fyldt op, nu vi bruger fiber, og det koster ikke meget ekstra eller giver slid på andre materialer og maskiner.
– Gerrit Berkhoff


Mindre gyllehåndtering

Han nævner, at skiftet til separering selvfølgelig er en investering, og at det kræver, at man lærer nye rutiner. Han fortæller som eksempel, at biofiberen skal køres ud samme dag, som det separeres. 

Rent praktisk så river vi båsene to gange om dagen og fylder dem op én gang om ugen med en gammel fodertruck. I fremtiden overvejer vi at fylde båsene op to gange om ugen, da gylleseparatoren har kapacitet til det.
– Gerrit Berkhoff

Når Gerrit sammenligner fordele og ulemper, så er han glad for skiftet til gylleseparering.
Han har for eksempel meget mindre gyllehåndtering på gården nu. 

Gyllehåndteringen er blevet nemmere. Vi har cirka 1.000 færre kubikmeter gylle til udkørsel med vores 200 køer nu end før. Gyllen bliver også mere koncentreret og trænger hurtigere ned i jorden.
– Gerrit Berkhoff

Da Gerrit er fra Holland, er hans fortælling oversat fra engelsk til dansk.

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/