Skip to main content

DEKANTERING

En dekantercentrifuge separerer biomasse enkelt og effektivt i efterbehandlingen. Dekantercentrifugen er designet til at adskille tørstoffet fra den flydende fraktion ved hjælp af centrifugalkraften fra en roterende tromle. På grund af centrifugalkraften presses de faste partikler mod tromlens yderside, mens væsken forbliver i midten og strømmer ud ad åbningen til væske. 

De faste stoffer opsamles i bunden af dekanteren og kan derefter anvendes i biogasanlægget igen til yderligere gasproduktion. Den adskilte væskefraktion kan også behandles yderligere, for eksempel ved hjælp af mikrofiltrering, så der udvindes mest muligt tørstof til anlægget. Samtidigt bliver den flydende fraktion mere optimal til udbringning.

Dekanteringsprocessen er en stabil og effektiv metode til hurtigt at efterbehandle den afgassede biomasse, og den er med til at give kontrol over restproduktet.

Fordele
 • Effektiv separation, der trækker mest muligt tørstof ud af massen
 • Stabil drift med minimal nedetid
 • Lavt energiforbrug og lavt CO2-aftryk

MICROFILTRERING

SEPCOM MFT Microfilter er specielt udviklet til at køre en anden og finere separation af forsepareret gylle, der for eksempel har været igennem en skruepresser, inden biomassen puttes i tankene. Det giver mere tørstof i inputfasen, og samtidigt er den flydende fraktion klar til udbringning med slæbeslanger for den landmand, der aftager væskedelen.

Microfiltrering er også optimal at bruge i efterbehandlingen af den afgassede biomasse, så al gaspotentiale udnyttes. 

Når den afgassede biomasse er forsepareret, kan microfiltrering hive det sidste tørstof ud af væsken. Tørstoffet kan komme i anlægget igen, så biomassen udnyttes mest effektivt.

Funktion

Selve microfilteren består af et motordrev, der driver en snegl, hvor væsken passerer. Den flydende fraktion presses ud igennem filteret, og den faste fraktion føres ovenud gennem den øverste del af maskinen. 

Materialet, som skal behandles, indføres i den nedre del, hvor også den flydende del føres ud. Kapaciteten kan nemt justeres efter behovet på det pågældende anlæg.

Udstyret er optimalt til anvendelse i alle vandrensningsprocesser.

Fakta om microfiltrering 
 • Lang levetid, filter i 25, 50 eller 50 my 
 • Høj filtereffektivitet 
 • Komplet pumpehjul i rustfrit stål 
 • Enkel installation og vedligehold 
 • Max hydraulisk gennemstrømning 20 m3/h 
 • Lave driftsomkostninger
Tilbehør til SEPCOM MFT Microfilter
 • Snittemodul kombineret med stenfang, der sikrer lang levetid på filter og skrue. 
 • Vakuumpumpe styret af PLC styring.

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/