Skip to main content

Gylleseparering sparede svineavler tid

På solskinsøen Bornholm har Flemming Jensen været svineavler gennem en årrække. I hans svinebrug valgte de at separere gyllen, og de havde mulighed for at afsætte tørstoffet til et biogasanlæg.

Vi havde en gyllelagune, hvor vi ikke ville have tørstoffet i, så det var en god aftale for os at levere det til biogas.
– Flemming Jensen

Når tørstoffet først er skilt fra den flydende fraktion, bliver gyllehåndteringen nemmere.

Den flydende del er klar til at komme på marken direkte. Så man sparer altså en proces, og tid er jo penge.
– Flemming Jensen


Hurtigere optagelse i jorden

Gylleseparering sparer altså dyrebar tid, og den flydende del spredes let, når først det køres ud på marken.

Det er tyndere end ikke separeret gylle, så det trænger nemmere ned i jorden. Ammonium er flygtigt, så det er jo en stor fordel, at det hurtigere kommer i marken.
– Flemming Jensen

Flemming Jensen har i dag solgt den animalske del af landbruget fra og bedriver udelukkende planteavl.

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/