Skip to main content

Udnyt alle sæsonfordele med et
Separations anlæg

Når foråret om lidt beriger os med jord temperaturer over 7° grader kalder markarbejdet og vækst sæsonen atter på os.

Har du tænkt over, at du med et separationsanlæg kan skabe øget værdi allerede i den kommende græssæson?

I separation adskiller vi den tynde og den tykke del til hver sit optimale bidrag til kvælstof udbringning.
Det er helt enkelt, at værdien af din gylle stiger når du kan designe den til dit og sæsonens behov.

Af designer gyllen kan du hente adskillige stærke effekter.


Nedmuldes

Den tykke del, fiberdelen kan nedmuldes hvor du f.eks. dyrker majs. Denne plante kendes ved en lang vækstperiode og egner sig derved til opsamling af fiberens næringsstoffer.


Hurtig nedsivning og lille kvælstoffordampning

Den tynde del af din gylle udspredes på græsset. I de varmere temperaturer udnytter vi fordelen ved hurtig nedsivning og lille kvælstof fordampning. Højere udnyttelsesgrad af dit kvælstof.


Vækst i næste slet

Gevinsterne ved udbringning af den tynde gylle får vi græsset hurtigt i gang og styrker din vækst frem mod det næste slet.


Separation af gylle giver en bedre mulighed for at bruge gyllen korrekt med lavere kvælstoffordampning og udvaskning til følge. Det er både sund fornuft og en værdimæssig gevinst.

­

Vil du høre om flere fordele ved separering af din gylle, så vil Mads hjertens gerne tage en snak eller besøg hos dig – kontakt os på tlf. 97 89 30 12 / 30 80 87 15 eller mail mo@hojgaards.dk  

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/