Skip to main content

BEDDING MODUL

Automatisk pressemodul
Visscher bedding er udviklet med et automatisk pressemodul, der tilpasser modpresset til mediets konsistens, så modulet automatisk anvender den optimale presse-styrke.

PLC-styring
Plc-styringen justeres trinløst til det ønskede tørstofindhold/massebalance for næringsstoffer.

Snittemodul

Levetiden af filter og skrue afhænger af den gylle kvalitet, der bliver pumpet til separatoren.
Vi tilbyder kombineret stenfang og snitterløsning til montering på pumpeledningen.

Pumper og omrørere

Gyllens konsistens og homogenitet er med til, at sikre et godt resultat. Derfor vil omrøring og pumpevalg være en stor del af beslutningen, i forbindelse med gylleseparation.

Produktet er for den moderne landmand, der ønsker alle fordele ved en separationsløsning på gylle.

 • Fiberstrøelse med optimal kokomfort
 • Justerbart tørstofindhold 26 – 34%
 • Væsentlige besparelser i arbejds-ressourcer
 • Lavt elforbrug

Fordele ved separation

Kvægbrug

Optimering af din gylle
 • Optimal udnyttelse af din gylle – hurtigere optagelse i jorden
 • Fiberen kan transporteres til de letter jorder hvor der er behov for yderligere humus
 • Fiberen kan afsættes til kollegaer med behov
 • Fiber i sengebåsene
 • Mulighed for levering til Biogas
Økonomiske gevinster
 • Behovet for lagerplads reduceres med mellem 8 og 15%
 • Bedre ko-komfort
 • Længere levetid på dyrene. Lavere Co2 aftryk
 • Højere mælkeproduktion af øget liggetid
 • Færre benskader

Mindre arbejde
 • Automatiseret, få og enkle arbejdsrutiner
 • Tilpasset dine daglige arbejdsrutiner
 • Gyllen bliver væsentligt lettere at omrøre efter separation

Svinebrug

Optimering af din gylle
 • Hæve tørstoffet i gyllen der leveres til Biogas

Økonomiske gevinster
 • Behovet for lagerplads reduceres med mellem 8 og 15%
 • Bedre indtjening på din Biogas gylle

Mindre arbejde
 • Automatiseret, få og enkle arbejdsrutiner
 • Tilpasset dine daglige rutiner
 • Gyllen bliver væsentligt lettere at omrøre efter separation

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/