HM – Automanure

Baggrunden for HM Automanure

Strukturudviklingen i de danske og europæiske landbrug har betydet at staldene, og dermed gyllesystemerne er vokset til en størrelse, der gør gyllehåndteringen mere arbejdskrævende.
Ved at automatisere, sikres det at systemet bliver håndteret ens hver gang, og systemet bliver uafhængig af hvem, der arbejder i stalden.

Nye staldanlæg bliver ofte bygget i sammenhæng med eksisterende staldsystemer, så der opstår flere staldafsnit eller knopskydninger med separate gyllesystemer. Formålet med Automanure er at skabe et samlet overblik og styring af disse systemer.

Systemet består af nogle standard elementer, sammensat til ét enkelt overskueligt system, der kan overvåge og styre dit gyllesystem. Automanure kan indarbejdes i nye gyllesystemer eller tilpasses til eksisterende systemer.

Beskrivelse

Brochure        Betjeningsvejledning