Skip to main content

HORISONTAL SEPARATION

Højt tørstofindhold

Den horisontale løsning er en innovativ snegleseparatorpresse til faste partikler-væske. Takket være dens særlige egenskaber, som f.eks. kompensatorbeholderen, det selvjusterende modtryksdiagram og de særlige snegletyper, er det muligt at behandle en lang række materialer fra biogasanlæg, industrielle processer samt gylle fra husdyravl.

Takket være det særlige SINT engineering polymersnegledesign kan SEPCOM nemt tilpasses forskellige materialer og anvendelser.


Fordele ved separation

Kvægbrug

Optimering af din gylle
 • Optimal udnyttelse af din gylle – hurtigere optagelse i jorden
 • Fiberen kan transporteres til de letter jorder hvor der er behov for yderligere humus
 • Fiberen kan afsættes til kollegaer med behov
 • Fiber i sengebåsene
 • Mulighed for levering til Biogas
Økonomiske gevinster
 • Behovet for lagerplads reduceres med mellem 8 og 15%
 • Bedre ko-komfort
 • Længere levetid på dyrene. Lavere Co2 aftryk
 • Højere mælkeproduktion af øget liggetid
 • Færre benskader

Mindre arbejde
 • Automatiseret, få og enkle arbejdsrutiner
 • Tilpasset dine daglige arbejdsrutiner
 • Gyllen bliver væsentligt lettere at omrøre efter separation

Svinebrug

Optimering af din gylle
 • Hæve tørstoffet i gyllen der leveres til Biogas

Økonomiske gevinster
 • Behovet for lagerplads reduceres med mellem 8 og 15%
 • Bedre indtjening på din Biogas gylle

Mindre arbejde
 • Automatiseret, få og enkle arbejdsrutiner
 • Tilpasset dine daglige rutiner
 • Gyllen bliver væsentligt lettere at omrøre efter separation

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/