PLUG AND PLAY – Mobilt design

Mobilt anlæg. Alle separations behov samlet i én løsning i automatisk styring.


Fordele ved separation

Kvægbrug

Optimering af din gylle
 • Optimal udnyttelse af din gylle – hurtigere optagelse i jorden
 • Fiberen kan transporteres til de letter jorder hvor der er behov for yderligere humus
 • Fiberen kan afsættes til kollegaer med behov
 • Fiber i sengebåsene
 • Mulighed for levering til Biogas
Økonomiske gevinster
 • Behovet for lagerplads reduceres med mellem 8 og 15%
 • Bedre ko-komfort
 • Længere levetid på dyrene. Lavere Co2 aftryk
 • Højere mælkeproduktion af øget liggetid
 • Færre benskader

Mindre arbejde
 • Automatiseret, få og enkle arbejdsrutiner
 • Tilpasset dine daglige arbejdsrutiner
 • Gyllen bliver væsentligt lettere at omrøre efter separation

Svinebrug

Optimering af din gylle
 • Hæve tørstoffet i gyllen der leveres til Biogas

Økonomiske gevinster
 • Behovet for lagerplads reduceres med mellem 8 og 15%
 • Bedre indtjening på din Biogas gylle

Mindre arbejde
 • Automatiseret, få og enkle arbejdsrutiner
 • Tilpasset dine daglige rutiner
 • Gyllen bliver væsentligt lettere at omrøre efter separation

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk