Sneglepumpe

HM sneglepumpen er designet til at håndtere flydende gødning og svært pumpbar gylle. Til traktor eller el-drift.

HM Sneglepumpen er i grundprincipperne opbygget som HM gyllepumpen, men er ved hjælp af et “omvendt” pumpehus og kraftig fødesnegl i stand til at håndtere gylle med et højt tørstofindhold.

ANVENDELSE
  • Anvendes til alle typer flydende gødning
  • Til både korte og mellemlange distancer
  • Montage i fortank eller lagertank
  • Til traktor eller eldrift
  • Tilvalg; Frostfri montering

Beskrivelse

Brochure