Visscher Bedding Modul

Automatisk pressemodul
Visscher bedding er udviklet med et automatisk pressemodul, der tilpasser modpresset til mediets konsistens, så modulet automatisk anvender den optimale presse-styrke.

PLC-styring
Plc-styringen justeres trinløst til det ønskede tørstofindhold/massebalance for næringsstoffer.

Snittemodul
Levetiden af filter og skrue afhænger af den gylle kvalitet, der bliver pumpet til separatoren.
Vi tilbyder kombineret stenfang og snitterløsning til montering på pumpeledningen.

Pumper og omrørere:
Gyllens konsistens og homogenitet er med til, at sikre et godt resultat. Derfor vil omrøring og pumpevalg være en stor del af beslutningen, i forbindelse med gylleseparation.

Produktet er for den moderne landmand, der ønsker alle fordele ved en separationsløsning på gylle.

  • Fiberstrøelse med optimal kokomfort
  • Justerbart tørstofindhold 26 – 34%
  • Væsentlige besparelser i arbejds-ressourcer
  • Lavt elforbrug

Beskrivelse

Brochure