Flex-Mix

Den langakslede FLEX MIX omrører er problemløseren i de forskellige gyllesystemer i stalden. Den kan bruges i gyllekanalerne til opløsning af tør gylle eller til fast montering i forbeholdere.

FLEX leveres i længder fra 2,25 meter og op til 4,25 meter. Akselrøret er rustfrit og propellen standard el-galvaniseret.
Motoren er 5,5 K.W.og kan køre på 16 Ampere (3X400 V) eller 25 ampere (3X 230 V)

FLEX MIX leveres komplet med motorværn og CEE stik med fasevender. Omrører kan løbe begge veje -og både skubbe og suge gyllen.