HM – Automanure

Baggrunden for HM Automanure

Strukturudviklingen i de danske og europæiske landbrug har betydet at staldene, og dermed gyllesystemerne er vokset til en størrelse, der gør gyllehåndteringen mere arbejdskrævende.
Ved at automatisere, sikres det at systemet bliver håndteret ens hver gang, og systemet bliver uafhængig af hvem, der arbejder i stalden.

Nye staldanlæg bliver ofte bygget i sammenhæng med eksisterende staldsystemer, så der opstår flere staldafsnit eller knopskydninger med separate gyllesystemer. Formålet med Automanure er at skabe et samlet overblik og styring af disse systemer.

Systemet består af nogle standard elementer, sammensat til ét enkelt overskueligt system, der kan overvåge og styre dit gyllesystem. Automanure kan indarbejdes i nye gyllesystemer eller tilpasses til eksisterende systemer.

Beskrivelse

Hvilke muligheder findes der?

Automanure kan tilbydes som enten et semiautomatisk eller et fuldautomatisk system. Det Semiautomatiske system opbygges som en sekvens af handlinger, der starter med et tryk på en startknap. Efterfølgende vil systemet gennemløbe et forudbestemt program.

Et eksempel på et semiautomatisk system:

Staldafsnit, hvor der bliver brugt et linespil anlæg, hvor der er behov for at bagskylle i to kanaler.

  1. Linespilanlægget startes og afleverer gyllen i tværkanalen
  2. Pumpen startes – klar til bagskyl i kanal 1
  3. Ventilen omskiftes til bagskyl i kanal 2
  4. Der bagskylles i kanal 2
  5. Ventil omskiftes til lagertank
  6. Pumpen tømmer fortanken til lagertank
  7. Pumpen stoppes
  8. Ventil omskiftes til bagskyl i kanal 1